ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රධානියෙක් ජනාධිපති නියෝගයෙන් නෙරපයි!

ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ උසස් තනතුරක් ඉසිලූ සජීව සමරනායක ජනාධිපති නියෝගයකින් නෙරපා හැර ඇති බව වාර්තාවේ.

සජීව සමරනායක විසින් ඕස්ට්‍රේලියාවේ මෙල්බර්න් නගරයේ අධිකරණයක් වෙත ඉදිරිපත් කරන ලද ප්‍රකාශයක් මගින් ලංකාවේ ළමුන්ට ආරක්ෂා සහිත තත්වයක් නොමැති බව සහ ළමුන් සම්බන්ධ අපරාධ විභාග කිරීමේදී අධිකරණ ක්‍රියාවලිය කාර්යක්ෂම නොමැති බව ප්‍රකාශ කිරීම මෙසේ සේවයෙන් නෙරපා හැරිමට හේතු වී තිබේ. ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ ප්‍රකාශයක් ලෙස ඔහුගේ ලියැවිල්ලක් සහතික කළ බව කියන ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ නීති නිලධාරි ප්‍රිතිකා සකලසූරියගේ සේවය අත්හිටුවා ඇති අතර විමර්ශනයක් සිදුවන බව අධිකාරියේ ආරංචිමාර්ග පවසයි.

පසුගිය වසර කිහිපයක් තිස්සේ ළමුන්ට එරෙහිව ලංකාවේ සිදුවන අපරාද ප්‍රමාණාත්මකව මෙන්ම ගුණාත්මකව බරපතල තත්වයකට පැමිණ ඇත. පාසල් වයසේ දැරියන් සමූහ දූෂනයට ලක්වීම සහ සැකකරුවන්ට දේශපාලකයන්ගේ අනුග්‍රහයෙන් විදේශගතවන්නට හැකිවීම නිසා නීතිමය ක්‍රියාදාමය ඉදිරියට ගෙනයාම ප්‍රමාද වී ඇත. එසේම දැරියන් ලිංගික අපයෝජනයට ලක් කළ බව ප්‍රසිද්ධියේ කියන ප්‍රාදේශීය දේශපාලකයකු දැරියන් සිය ගණනකට අපරාධ සිදුකරන තෙක් ඒ සම්බන්ධව ප්‍රමාණවත් අධිකරණ ක්‍රියාදාමයක් ඉදිරියට නොයාමද අවදානයට ලක් වූ කරුණක් විය. මේ අතර ළමාරක්ෂක අධිකාරියේ තිබියදී ළමුන් සම්බන්ධ අපරාධ තොරතුරු සහිත වාර්තා අතුරුදන්වීමද බරපතළ කරුනක්ව තිබේ.

Leave a Reply