එයාර්බස් ගනුදෙනුව අවලංගු කළත් බිලියන 22ක් අතින් පාඩුයි

රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව සමයේ නිශාන්ත වික්‍රමසිංහ සභාපතිධුරයට පත්වූ පසුව ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම විසින් ඇණවුම් කළ A 350-900 එයාර්බස් යානා තුනක් මිලදී ගැනීමේ ඇණවුම අවලංගු කිරීම නිසා සිදුවන මුලු පාඩුව රුපියල් බිලියන 22.4ක් බව ගණන් බලා ඇත.

ශ්‍රී ලංකන් සමාගමේ මුල්‍ය ගැටලු නිසා එයාර්බස් මිලදී ගැනීමට එවකට එම සමාගමේ සභාපතිවරයාගේ මැදිහත්වීමෙන් ගෙන තිබුනු තීරණය අවලංගු කිරීමට වත්මන් පාලනය තීන්දු කර තිබේ. එසේ ගනුදෙනුව අවලංගු කිරිම සදහා වූ පැකේජයකට වත්මන් පරිපාලනය එකග වී ඇති අතර එම එකතාව අනුව ගනුදෙනුව අවසන් කිරීමේ ගෙවියයුතු ගාස්තුවට අමතරව එයාර්බස් 330-200 යානයක් කල්බදු පදනම මත ලබාගැනීමටද සිදුවනු ඇත. මෙම ගුවන්යානය මිහින් ලංකා ආයතනය විසින් කල්බදු පදනම මත භාවිතයට ගෙන තිබුණු එකක් වන අතර නව කොන්දේසිය අනුව එම යානය 2028 දක්වා කල්බදු පදනම මත භාවිතයට ගැනීමට ශ්‍රිලංකන් සමාගමට සිදු වේ.

අතිවිශාල වියදමක් සහිත එයාබස් 350-900 යානා තුනක් මිලදී ගන්නට තීන්දුකළ ශ්‍රිලංකන් පාලන අදිකාරියේ සභාපති නිහාන්ත වික්‍රමසිංහ හිටපු ජනාධිපති ආර්යාවගේ සහෝදරයාය. මෙම මුලු ගනුදෙනුව නිසා කොපමණ මුදලක් කොමිස් ලෙස ලැබුනේදැයි සහ එය ගියේ කාගේ අතටදැයි හෙළිදරව් කර ගැනීම පිනිස වත්මන් හවුල් ආණ්ඩුවේ දූෂණ විමර්ශන අංශවල අවධානය යොමු වී නැත.

 

ආශ්‍රිත පුවත්

Leave a Reply