ලෝක ස්නුකර් ශූරතාවය ඉරානයේ සොයිල් වහේඩිට

ඉරානයේ සොයිල් වහේඩි විසින් මෙවර ලෝක ස්නුකර් ශූරතාවය දිනාගැනීමට සමත්ව ඇත.
රටවල් 55ක ක්‍රීඩකයින් 250කට වැඩි පිරිසක් මෙම තරගාවලියට සහභාගීවි සිටියහග පසුගිය අගහරුවාදා (29) දෝහා කටාර්හිදී පැවුත්විනි.

මෙම ජයග්‍රහණයත් සමග ෂොයිල් වහේඩිට ඇමෙරිකානු ඩොලර් 16,000ක් හිමිව ඇත.
දින 10ක් තිස්සේ පැවැති මෙම ස්නුකර් තැගාවලියේදී ෂොයිල් වහේඩි හමුවේ පරාජය ලැබුවේ වෙල්සහම් ඇන්ඩෘෘය. ඔහුට අනුශුරතාවය හිමිවිය.

තෙවන ස්ථානය ලබා ගැනීමට ඉන්දීය ක්‍රීඩක පංකාජ් අද්වානි සමත්විය.