ලාංකික විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට ලිංගික හිංසනය හා වැටුප් නොගෙවීම උග්‍ර වේ!

ලිංගික හිංසනය හා වැටුප් නොගෙවීම ඇතුළු අක්‍රමිකතා නිසා විදේශ සේවයට යන ලාංකිකයන් ගණන අඩුවෙමින් තිබෙන බව වාර්තා වේ.

2016 වසරේ සෞදි අරාබියට ගිය සංඛ්‍යාව 2015 වසරට වඩා දසදහසකින් අඩු වූ අතර කටාර් හා කුවේට් බලා ගිය සංඛ්‍යාව හයදහසකින් අඩුව ඇත. මහබැංකු වාර්තා අනුව පසුගිය වසරේ මැදපෙරදිග සේවයට ගිය සංඛ්‍යාව 2015 වසරට වඩා විසිදහසකින් අඩුව ඇත.

පසුගිය වසරේ විදේශ ශ්‍රමිකයන්ගේ පැමිණිලි 6500ක් පමණ විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයට ලැබී තිබිණි. ඒ අතුරින් 4400කට වැඩි ප්‍රමානයක් කාන්තාවන්ගේ බව පෙනී යයි. එසේම එම පැමිනිලි අතුරින් 640ක්ම ලාංකික විදේශ ශ්‍රමිකයන්ට සිදුකළ ලිංගික හෝ ශාරිරික හිංසනයන් සම්බන්ධ එවා බව වාර්තා වේ. එසේ පැමිණිලි කළ 600ක්ම කාන්තාවන්ය.

පැමිණීලි අතුරින් වැඩි ප්‍රමානයක් සේවා ගිවිසුම උල්ලංඝනය කිරිම් බවද විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසයි. එසේම කාන්තාවන් 630ක් හා පිරිමින් 423ක්ම තමන්ගේ ස්වාමි පාර්ශ්වය විසින් එකග වූ වැටුප නොගෙවන බවට පැමිනිලි කර තිබේ. මේ අතර නුපුහුනු ශ්‍රමිකයන්ට ඩොලර් 350ක් සහ පුහුණු ශ්‍රමිකයන්ට ඩොලර් 400ක් ලෙස  අවම වැටුපක් පිළිබද එකගතාවයකට එන්නට විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය විසින් යෝජනා ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave a Reply