ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහල යයි

ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු ඉහල දැමීමට තීරණය කල බව ත්‍රිරෝද රථ හිමියන්ගේ සංගමය පවසයි.

පවත්නා මෙහෙයුම් වියදම් ඉහල යෑම හේතුවෙන් අදාළ තීරණය ගෙන ඇති බවට වාර්ථා වේ.

ඒ අනුව එළඹෙන ජූලි 10දා සිට කිලෝමීටරයක් සඳහා වන අවම ගාස්තුව රු:10කින් ඉහල දැමෙන බව එම සංගමය වැඩි දුරටත් පවසයි.

Leave a Reply