ජාතිවාදයෙන් හෝ ආගම්වාදයෙන් පරිසරය රකින්න බෑ – පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම්

ජාතිවාදී හො ආගම්වාදී ප්‍රශ්න විසින්  සමාජයේ ගැටළු රාශියක ආරමිභයක් විනා පරිසර ප්‍රශ්නවලට හිතකර කිසිවක් නොකරන බව පරිසර සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ රවින්ද්‍ර කාරියවසම් පවසයි.

ජෛව විවිධත්වය පරිසරය පොහොසත්කරන සාධකයක් වන අතර මිනිසුන් අතර විවිධත්වය ද මිනිස් සමාජය පොහොසත් කරන සාධකයකි. ඒ නිසා පරිසර ප්‍රහ්න ආගමික හෝ ජාතිවාදී බෙදුම් වෙනුවෙන් ඉස්මතු කරනවාට වඩා සාමුහික ගැටලුවක් ලෙස සළකා විසදුම් සෙවියයුතු බව ඔහුගේ අදහසයි. පරිසරවේදී රවින්ද්‍ර කාරියවසම්මේ බව සදහන් කරන්නේ පරිසර සොබාදහම් අධ්‍යයන මධ්‍යස්ථානයේ වෙනුවෙන් මාධ්‍ය වෙත කරුනු දක්වන නිවේදනයක් මගිනි.

Leave a Reply