ඇමෙරිකානු හමුදා සිරියානු ප්‍රහාරක යානයක් බිමහෙළයි

ඊයේ සිරියානු රජයේ ගුවන් හමුදාවට අයත් එස්.යු.22 වර්ගයට අයත් රුසියානු නිෂ්පාදිත ප්‍රහාරක යානාවක් බිමහෙළීමට ඇමෙරිකානු හමුදා ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ හමුදා  කටයුතු කර ඇත. මෙම සිදුවීම සිරියාවේ රක්කා පළාතේ ජාඩීන් නගරයේදී සිදුව තිබේ.

සිරියනු රජයේ ප්‍රකාශකයකු මේ පිළිබදව පවසා ඇත්තේ සිය ගුවන් හමුදාවට අයත් මෙම ප්‍රහාරක යානය අයි.එස්. ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව ගුවන් මෙහෙයුමක යෙදී සිටින විට ප්‍රහාරයට ගොදුරුවූ ඇති බවයි.

ඇමෙරිකානු ප්‍රමුඛ ඒකාබද්ධ හමුදා සිය සහාය ලබා දෙනු ලබන්නේ සිරියානු නිදහස් හමුදාව ලෙස කටයුතු කරන සිරියානු විපක්ෂයේ සංධානයටය. මෙම කණ්ඩායම් සිරියානු රක්කා යන ප්‍රදේශයේ ඉස්ලාමීය අයි.එස්. ත්‍රස්තවාදීන්ට එරෙහිව මෙහෙයුම් කරන අතර සිරියානු රජයේ ආරක්ෂක අංශවලටද ප්‍රහාර එල්ලකරනු ලබයි.

සිරියානු රජයේ ප්‍රකාශකයකු මෙම සිදුවීම පිළිබදව පවසා ඇත්තේ මෙවැනි සිදුවීම්වලින් ඉස්ලාමීය ත්‍රස්තවාදීන් මර්ධනයට බාධා පැමිණෙන බවයි.

ජුනි මස මුලදීද ඇමෙරිකානු හමුදාව විසින් සිරියානු ඩ්‍රෝන යානාවක්ද වෙඩි තබා බිම හෙළනු ලදී.

Leave a Reply